หน้าหลัก > กิจกรรม > ปฏิบัติราชการ > ประชุมคณะกรรมการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ประชุมคณะกรรมการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วย

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
14 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62

23 พ.ค. 2562 ประชุมคณะกรรมการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหน่วยงาน ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 43 ชั้น 5