หน้าหลัก > กิจกรรม > ปฏิบัติราชการ > อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยง
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยง

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
13 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62

วันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ค.2562 เวลา 09.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยง (Facilitator) ณ ห้องประชุมช่อแก้ว