หน้าหลัก > กิจกรรม > ปฏิบัติราชการ > แนวทางการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2563
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
13 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62

วันอังคารที่ 14 พ.ค.2562 เวลา 13.00 น. แนวทางการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการปรับเปลี่ยนโครงการการบริหารจัดการศูนย์การศึกษา จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมเบญจมราช