หน้าหลัก > กิจกรรม > ปฏิบัติราชการ > ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
24 มิ.ย. 62 - 30 ส.ค. 62

3 ก.ค.62 เวลา 13.00-14.0น. ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31