หน้าหลัก > กิจกรรม > ปฏิบัติราชการ > ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
24 มิ.ย. 62 - 30 ส.ค. 62

ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน2562เวลา 14.00 น. ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32