หน้าหลัก > กิจกรรม

Mini_UKM ครั้งที่ 21
...
3 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันอังคารที่ 14 พ.ค.2562 เวลา 13.00 น. แนวทางการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการปรับเปลี่ยนโครงการการ ...
13 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยง
วันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ค.2562 เวลา 09.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยง (Facilitator ...
13 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62
ประชุมคณะกรรมการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
23 พ.ค. 2562 ประชุมคณะกรรมการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหน่วยงาน ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย ...
14 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62
กิจกรรมย้อนหลัง