หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > อบรม “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย”
อบรม “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย”

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2017-12-28 14:50:46

อบรม “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย” โดยได้รับเกียรติจาก คุณชนิดา  อาคมวัฒนะ หัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5