หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมงานการจัดงานครบรอบ80ปี
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมงานการจัดงานครบรอบ80ปี

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2017-12-25 12:42:07

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานครบรอบ80ปีฯ ครั้งที่2/2561 

ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31