หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ประชุมเพื่อรับทราบแผนการติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตจากมติที่ประชุมเสวนาสี่สภา
ประชุมเพื่อรับทราบแผนการติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตจากมติที่ประชุมเสวนาสี่สภา

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-01-08 09:22:33

วันจันทร์ 22 มกราคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ขอเชิญประชุมเพื่อรับทราบแผนการติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตจากมติที่ประชุมเสวนาสี่สภา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31