หน้าหลัก > ประกาศ

ประชุมคณะกรรมการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
23 พ.ค. 2562 ประชุมคณะกรรมการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหน่วยงาน ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย ...
2019-05-14 10:54:13
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยง
วันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ค.2562 เวลา 09.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยง (Facilitator ...
2019-05-13 09:44:07
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันอังคารที่ 14 พ.ค.2562 เวลา 13.00 น. แนวทางการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการปรับเปลี่ยนโครงการการ ...
2019-05-13 09:38:30
สัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ฯ(Mini_UKM) ครั้งที่ ๒๑
โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ ๒๑ ระหว่ ...
2019-05-03 10:29:22
ประกาศย้อนหลัง