หน้าหลัก > ประกาศ

ประชุมเพื่อรับทราบแผนการติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตจากมติที่ประชุมเสวนาสี่สภา
วันจันทร์ 22 มกราคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ขอเชิญประชุมเพื่อรับทราบแผนการติดตามการดำเนินงานตามข้อเส ...
2018-01-08 09:22:33
อบรม “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย”
อบรม “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย” โดยได้รับเกียรติจาก ค ...
2017-12-28 14:50:46
ประกาศย้อนหลัง